„Uchwała nr U/3428/03/E/2022 z dnia 01.03.2022 r. Zarząd zdecydowanie potępia inwazję wojsk rosyjskich na Ukrainę i wsparcie dla tych bezprawnych działań ze strony Białorusi. W związku z aktualną sytuacją Zarząd zdecydował o niedopuszczaniu zawodników Federacji Sportów Jeździeckich Rosji i Federacji Jeździeckiej Białorusi do udziału w zawodach jeździeckich organizowanych w Polsce oraz wykluczeniu Rosjan i Białorusinów z pełnienia funkcji osób oficjalnych podczas zawodów jeździeckich.”

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Kluby Jeździeckie zrzeszone w Podlaskim Związku Jeździeckim w roku 2021 otrzymały dofinansowanie ze środków PROO z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

PDLZJ

Witamy na stronie
Podlaskiego Związku Jeździeckiego

Dowiedz się o nas więcej

Ważny komunikat dot. XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich ,,Łódzkie 2020”. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Łódzka Federacja Sportu, mając na uwadze sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–Cov-2, informuje, że odstępuje od realizacji tegorocznych zawodów finałowych XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich ,,Łódzkie 2020”. Podjęta decyzja podyktowana jest przede wszystkim dbałością o bezpieczeństwo sportowców, trenerów i ich rodzin oraz o zdrowie wszystkich organizatorów zaangażowanych w przygotowanie i organizację tego największego młodzieżowego wydarzenia sportowego w kraju. W załączniku przesyłam oficjalne pismo Łódzkiej Federacji Sportu. Z poważaniem Karolina Sochoń Podlaska Federacja Sportu

Zobacz kalendarz wydarzeń

© 2017 Podlaski Związek Jeździecki. All Rights Reserved. UTI.PL